rectangleinvisible.gif (841 octets)contacten.gif (3117 octets)
rectangleinvisible.gif (841 octets)

economie.gif (9119 octets)


Investeren in Selongey is investeren voor de toekomstALGEMENE INFORMATIE

Ontwikkeling van de economie: een explosie dankzij de SEB
Selongey: in het trefpunt van de Europese industrie
De kweekplaats voor ondernemingen

barregrise.gif (127 octets)
boutoneconomievert.gif (770 octets)

Economische ontwikkeling : een explosie dankzij de SEB

Het kanton van Selongey is lange tijd een wijnstreek geweest. De trek naar de Elzas in 1870 had, tot aan de tweede wereld oorlog, een verwaarlozing van de druiventeelt voor de hop tengevolge.

tracteur.gif (18173 octets)Sindsdien is de economische activiteit in de richting van de landbouw gegaan. Momenteel is het voornamelijk de graanteelt die een belangrijke plaats inneemt in het canton. De landbouw gebruikt ongeveer 54 % van de totale oppervlakte van het canton te weten 7813 hectaren. De landbouwbedrijven zijn groot in verhouding tot het departementale gemiddelde: 84,9 tegen 55,7 hectaren.

Maar het is vooral de industrie, die momenteel de motor van het canton is met voornamelijk de "Société d’Emboutissage de Bourgogne", de eerste eenheid van de Groep SEB, die electrische huishoudelijke apparatuur maakt, die op internationaal niveau bekend is.
Door het succes van de SEB mogen we niet vergeten, dat de industriële structuur van Selongey eveneens bestaat uit hoge prestaties leverende ondernemingen in de toeleverende sectoren:

rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) precisie werktuigkunde (AFNO)
rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) plastic (EMIP)
rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) aardolie producten (CPE)
rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) transport (Spahr Fils, N7 froid, Cars Spahr)

Bovendien dragen de ambachtelijke kwaliteits activiteiten en een gevestigde handel bij aan de economische ontwikkeling.


Selongey: 
in het trefpunt van de Europese industrie - 

kom en sluit U bij ons aan

Door de opvangstructuur te optimaliseren spant Selongey zich met al zijn krachten in om de ontwikkeling van verschillende nieuwe activiteiten bevorderen. Selongey beschikt over een ideale positie op het Europese industriële- en handelskruispunt van morgen.

Promoten, verwelkomen, helpen met het installeren van toekomstige zakenlieden, ambachtslui en industriëlen, dat wil het gemeentebestuur, de natuurlijke partner voor elk vestigings-voorstel.


De kweekplaats voor ondernemingen

Selongey beschikt eveneens over een kweekplaats voor ondernemingen: de kweekplaats van het land van de 3 rivieren.
rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) Côte d'Or Ménager Service
rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) Imprimerie des 3 Rivières
rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) SPG
rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) Club Entreprendre
rectangleinvisible.gif (841 octets)rondvert.gif (850 octets) Morrisclex France (klein gereedschap)

Tarieven :

Kantoren (per bouwelement van 15 m²)
- van de 1e tot de 6e maand 125 € ex belasting/p.maand
- van de 7e tot de 12e maand 137,20 € ex belasting/p.maand
- van de 13e tot de 18e maand 160,07 € ex belasting/p.maand
- vanaf de 19e maand 171,51 € ex belasting/p.maand

Werkplaatsen (per bouwelement van 150 m²)
- van de 1e tot de 6e maand 228,67 € ex belasting/p.maand
- van de 7e tot de 12e maand 274,41 € ex belasting/p.maand
- van de 13e tot de 18e maand 320.14 € ex belasting/p.maand
- vanaf de 19e maand 365.88 € ex belasting/p.maand

Deze prijzen zijn met inbegrip van:
- het ter beschikking stellen van de ruimte
- de basis verzekering (U dient zelf Uw eigen materiaal en Uw wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Tevens in een clausule te voorzien voor het afzien van aansprakelijkheid)
- het gebruik van gemeenschappelijke delen
- de parkeergelegenheid
- voor de kantoren: de electriciteit, de verwarming, het onderhoud
- voor de werkplaatsen: nafacturering van Uw verwarmings gebruik na elke meteropname. Het is noodzakelijk U in te schrijven voor een eigen abonnement op de E.D.F. (electriciteits voorziening)

Na te factureren diensten:
- telefoon gebruik: 0,13 € ex belasting/per tik
- postzegels (P.T.T. tarieven)
- fotokopieën : 0,07 € ex belasting/per kopie
- vestiging van Uw zetel 76,22 € ex belasting/per maand
- gas: 0,06 € ex belasting/Kwu
- telecopie : 30,49 € ex belasting/per maand (forfaitaire aanslag)

 

Naar Boven