logo.gif (2320 octets)
rectangleinvisible.gif (841 octets)contacten.gif (3117 octets)
rectangleinvisible.gif (841 octets)
toerisme.gif (14511 octets) actualiteanim.gif (17649 octets)

HET BOUWKUNDIG ERFGOED

De kerk Saint-Remy

De kapel Sainte-Gertrude
De kapel Sainte-Anne
De god van barmhartigheid
De oude huizen

barregrise.gif (127 octets)
De kerk Saint-Remy

Zij werd op 20 Juli 1908 als historisch monument geklasseerd.

De kerk van Selongey waarschijnlijk na 1230 gesticht in de vorm van een Romeinse basiliek is een monument van ruime afmetingen: 48,5 meter lang, 24,4 meter in de grootste breedte en 8 meter hoogte onder de gewelven. Het koor is 10m lang en 9,75 m breed.


Het gebouw werd verschillende malen veranderd, gerestaureerd en vergroot. In de XIVe eeuw werd het koor verbreed en werd dwarsbeuk, een nieuw hoofdeind volgde. Van het oude koor is er slechts een middenstijlraam van de XIIIe eeuw over. Van de XIIIe eeuw bestaat het deel van de drie beuken tussen het westelijk voorportaal en de klokkentoren. De klokkentoren gebouwd in de XIVe eeuw werd in de XVIe eeuw naar het oosten verplaatst. De bovengalerijen aan beide kanten van het huidige koor werden aangebouwd in de XVe eeuw. Na 1557 heeft men het huidige half-kerkschip genaamd kapel van Saint-Vierge en Saint-Vincent herbouwd. De hoofddeur komt uit op het vroegere kerkhof van 1604.

Het huidige koor is herbouwd in de XVIIIe eeuw ten gevolge van een noodlottige instorting; het werd veel lichter herbouwd en zijn architectuur is niet in harmonie met de rest van de kerk. Het koor van de kerk wordt verlicht door 5 grote glas-in-lood ramen.

Men komt de kerk binnen door een mooie volle rondboog deur met klaverbladachtig boogveld en ingelijst in zuiltjes wisselend openstaand, krullend of inspringend. Binnen vormen de stevige pilaren een zeldzame bijzonderheid: ze hebben heel in de hoogte de schildering van een apostel. De diverse kapellen zijn overkoepeld met doordringende prisma-achtige kolommen en verlicht door ramen met bloedrode verdelingen.

De meest interessante delen, die de kerk bevat, zijn talrijk. Laten we de volgende noemen:
’n metalen wijwatervat, gegoten in de XVIe eeuw, die slechts een omgekeerde oude torenklok is, die op z’n onderstuk ligt
’n houten kastdeurvleugel uit de XIIIe eeuw voorzien van smeedijzeren staven
’n gemijterde abt uit de Xve eeuw
’n grafsteen gegraveerd met de beeltenis van Gérard de Rubilly uit 1531. Hij was de stichter van een kapel, die thans dienst doet als sacristie. Er zijn nog andere grafstenen onder de banken of altaren
’n marmeren plaat van de grondlegging van het misoffer uit XVIe eeuw
verscheidene muurschilderingen uit de XVIe eeuw in de dwarsbeuk
’n Latijnse inscriptie van de belegering van Gallas

’n grote afbeelding van Christus van Champlitte uit de XVIIe eeuw
’n orgel van componist Widor gemaakt in 1892, overgedragen aan Selongey in 1986 en gerestaureerd van 1986 tot 1989.

De kerk bevat nog een aantal schatten, die men zeker tijdens ’n bezoek aan de kerk Saint-Rémy zal kunnen waarderen.

In de sacristie bevindt zich een kluis gepantserd met smeedijzer beslag uit de XVe eeuw.

In de klokkentoren, waar je door de binnendeur van de toren kunt komen, bevindt zich een beroemd carillon uit de XIVe eeuw, bestaande uit 48 klokken, waarvan er een van buiten af zichtbaar is, heden ten dage zwijgend, was het in het verleden een luidruchtig geheel, dat de bevolking alarmeerde voor elke gebeurtenis. De zeldzame alarmering in onze dagen heeft een speciale uitvoering: hun diameter is belangrijker dan de hoogte en hun geluid is agressief. De 48 klokken eindelijk samengevoegd op 29 october 1979, dank zij de vrijgevigheid Frédéric Lescure, bracht het totaal gewicht op 7860 kg.


De kapel Sainte-Gertrude

Gesticht in 1530 werd ze gebouwd op de plaats van een veel oudere kapel of een heidens gebouw als gevolg van de wens van een lakenkoopman uit Nivelle. De kapel ligt in Montagny op een kwartier gaans van het stadje Selongey.

Zij werd ingewijd door de cardinaal van Givery, bisschop van Langres.

De kapel is bestaat uit twee zuilengalerijen en een doden altaar aan de oost ingang. Ze bevat een standbeeld van Sint-Gertrude, dat gemakkelijk herkenbaar is aan de muizen, die langs haar mantel ophoog klimmen en ’n altaar van sint Reine. Sint Gertrude van Nivelle, abdis, werd geboren in 626 en overleed in 659 op de leeftijd van 33 jaar. Zij toonde zich de moeder van weeskinderen, vertroosteres van de gevangenen en vreemdelingen. Zij werd aangeroepen tot bescherming van reizigers, maar ook tegen de schade, die de muizen en ratten op de akkers veroorzaken. Als dochter van Pépin de Landen, hofmeier onder de Merovingers, maakte zij deel uit van de stam van Charles Martel, Pepijn de Korte en Karel de Grote.


De kapel Sainte-Anne

Deze kapel ligt ten noorden van Selongey en dateert uit 1637. Ze werd gerestaureerd in 1724.

Rond deze kapel begroef men de pestlijders en leprapatiënten en zelfs de slachtoffers van de cholera epidemie van 1854.

In het ernaast gelegen dal zou destijds een monster of een enorme giftige slang geleefd hebben die je deed verstijven van angst. Deze overlevering is zonder twijfel een herinnering aan de laatste reusachtige dieren uit de prehistorie.

In 1793 werd een kind, Nicolas Roth, zes en ’n half jaar oud, verscheurd door de wolven, toen hij met z’n vier vriendjes bramen kwam plukken.

Zij bevat een standbeeld van Saint-Roch.


rectangleinvisible.gif (841 octets)De god van mededogen

Aan de kant van de weg die naar de kapel Sainte-Gertrude gaat, bevindt zich een voorstelling van Jezus met de doornenkroon in een soort nis, die hier de God van mededogen wordt genoemd.

Zij toont Christus gezeten, armen en benen vastgebonden, gekroond met een doornstruik zoals Pontius Pilatus Hem aan de menigte toonde voor de lijdensweg. Dit stenen standbeeld

met een sprekende houding, wordt toegeschreven aan de meester beeldhouwer van de school Saint-Michel van Dijon.

Het werd destijds opgericht tegen de muur van de parochiekerk door Thibaut de Billebaudet en zijn vrouw Catherine de Martinecourt. Men kan op de sokkel uit 1602 een Latijns Grieks opschrift lezen "Billebaudet fac (it) goddelijke Heer, herinnert U mij, ziedaar de mens.


rectangleinvisible.gif (841 octets)
De oude huizen

Het hart van het dorp telt nog verscheidene huizen van vroeger.

Het best bewaard zijn de huizen uit de XVe en XVIe eeuw met ronde of achthoekige trap torens. Ze bevinden zich op de Place des Halles en Rue Géliot.

Het huis dat de tempeliers genoemd wordt heeft een ronde schoorsteenpijp uit de XIVe eeuw.

Het gemeentehuis bezit een prachtige kist in de stijl van François de Eerste uit massief eiken afgezet met prachtig ijzerbeslag.

Naar boven